Van en voor lokale ondernemers

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese Bedrijvengroep, gemeenten, stichting Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Als loket ondersteunen we ondernemers bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Steeds meer ondernemers gaan voor energieneutraal

De prijzen voor gas, elektra en andere brandstoffen stijgen, terwijl de roep om verduurzaming steeds harder klinkt. De wet- en regelgeving rondom energieverbruik wordt steeds scherper, waardoor geen enkele ondernemer ontkomt aan een verduurzamingsslag. Steeds meer bedrijven nemen dan ook maatregelen om hun bedrijf en hun pand duurzamer en minder vervuilend te maken. Hiermee besparen ze op energiekosten en maken ze hun bedrijf klaar voor de toekomst. Om bedrijven die nog niet zo ver waren te begeleiden bij het zetten van die eerste stappen richting energieneutraal, hebben we de Energiesprong geïntroduceerd. Een traject van advies, ondersteuning, uitvoering en begeleiding, waarbij ondernemers maximaal worden ontzorgd in het verduurzamen van hun bedrijf.

De Energiesprong: onafhankelijk, zonder winstoogmerk

Het Duurzaam Ondernemersloket is van en voor ondernemers, een publiek-private samenwerking met een ambitieus doel: in 2040 alle Westfriese bedrijventerreinen energieneutraal. Het loket voorziet ondernemers van gratis advies en ondersteuning via de Energiesprong. Daarbij werken we nauw samen met BEplus West-Friesland en Klimaatroute, die de uitvoering en begeleiding daarvan verzorgen. Alle organisaties werken onafhankelijk en zonder winstoogmerk met hetzelfde doel voor ogen: ondernemers helpen hun bedrijf (verder) te verduurzamen met het oog op een energieneutrale toekomst.

Zorgeloos verduurzamen, collectief besparen

Het Duurzaam Ondernemersloket adviseert en begeleidt individuele bedrijven, maar we denken ook aan het grote geheel. Alleen zo kunnen we toewerken naar energieneutrale bedrijventerreinen. Daarom zullen we, als het even kan, altijd zoveel mogelijk kiezen voor collectieve inkoop van maatregelen en installaties. Zo betaal je de meest gunstige prijzen en kunnen we grote slagen maken. Omdat je het als ondernemer druk genoeg hebt, doen wij er alles aan om je te ontzorgen. Daarom verzamelen wij alle informatie, verdiepen ons in subsidies en financieringsmogelijkheden en selecteren de meest gunstige aanbieders. Maar de uiteindelijke Energiesprong? Die maken we samen met jou.

 

Heb je een vraag?