Stede Broecer wethouders Thijs Visser en Nico Slagter promoten duurzaam ondernemen

Er gaat geen dag voorbij dat verduurzaming niet ter sprake komt, ook of misschien wel juist bij ondernemers. Je bespaart fors op kosten én je maakt je pand toekomstbestendig. Toch laten Westfriese ondernemers nog vaak geld en kansen liggen. Wethouders Thijs Visser (Duurzaamheid) en Nico Slagter (Economische Zaken) van Stede Broec gaan persoonlijk bij ondernemers langs voor een positief zetje in de duurzame richting.

Thijs Visser: ‘Verduurzamen is één van de belangrijkste dingen die we kunnen doen. Een handig hulpmiddel daarbij is de Energiesprong. Deze Energiesprong maakt het voor bedrijven op bedrijventerreinen veel makkelijker om duurzame stappen te zetten. Dit instrument geeft ondernemers inzicht en advies in isolatie- en energiebesparingsmogelijkheden, maar we merken dat er weinig animo voor is. Dat is zonde want zeker met bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie kun je veel winst behalen. Via de Energiesprong is kapitaal en innovatief denken aanwezig. Het bedrijfsleven kan zo het voortouw nemen in de verduurzaming.’

Onbenutte subsidies

Dat er niet zoveel animo is voor de Energiesprong, betekent niet dat ondernemers niet verduurzamen. ‘Er gebeurt van alles. Samen met mijn collega Wethouder Nico Slagter bezoek ik regelmatig bedrijven en we zien heel creatieve oplossingen. Maar dat hebben ondernemers dan op eigen houtje uitgevoerd, zonder bijvoorbeeld gebruik te maken van subsidies die via het Duurzaam Ondernemersloket beschikbaar zijn voor hen.’ Nico Slagter: ‘Een aantal ondernemers zijn heel actief, een deel gelooft dat hele verduurzamen wel en anderen wachten inderdaad af. Dat is zonde, want hoe je het ook went of keert: we moeten op een gegeven moment allemaal verduurzamen. Velen zien het echter als een randzaak. Zeker als ze niet direct rendement zien. Veel ondernemers hebben het vaak druk met het runnen van hun onderneming en dan blijft verduurzamen onder aan het lijstje staan.’

Financieel aantrekkelijk

Thijs Visser: ‘Het mooie van de Energiesprong is dat er meteen een businesscase ligt waarmee je als bedrijf aan de slag kunt. Verduurzamen draagt ook bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijfspanden, wat weer belangrijk is voor de lokale economie. Wij brengen dit vaak ter sprake bij bedrijfsbezoeken, maar het landt niet bij iedereen even snel.’ Nico Slagter vult aan: ‘We moeten ondernemers goed informeren. Een ondernemer is altijd aan het rekenen. Daarom willen we ze laten zien dat het financieel écht aantrekkelijk is om te verduurzamen. Ik ben zijdelings betrokken bij ons agrarisch familiebedrijf. Daar zijn onlangs snelsluitende deuren geplaatst voor de koelcellen. Die zijn grotendeels gesubsidieerd. Een win-winsituatie dus, want er moet tóch een deur in en nu bespaar je meteen fors op je energiekosten. Daarbij geldt overigens wel dat je de juiste leveranciers moet weten te vinden. En daar kan onafhankelijk advies van het Duurzaam Ondernemersloket weer bij helpen!’

Cultuurverandering

Thijs Visser: ‘Er gebeurt dus al veel, maar als gemeente zijn wij niet altijd exact op de hoogte van wát er precies gebeurt. Soms bezoeken we bedrijven en ontdekken we dat het dak helemaal vol ligt met zonnepanelen. Of dat het pand zó goed geïsoleerd is dat de ondernemer fors bespaart op energiekosten. Maar er zijn nog veel meer slimme aanpassingen die ondernemers (kunnen) doen. Als ze maar stappen zetten.’ Nico Slagter: ‘Een aantal jaar geleden waren de agrariërs pioniers op het gebied van groene stroom opwekken. Zij hadden het eerst zonnepanelen op de daken liggen. In de polder zie je ze overal.’ Thijs Visser: ‘Bij bedrijven ligt het vaak anders. Die hoeven vaak niet de eerste te zijn. En een door de overheid opgelegde maatregel spreekt vaak ook niet aan. Maar verduurzamen is voor jezelf. En duurzaamheid is nooit af. Je kunt steeds verbeteren en meer besparen. Er is een cultuurverandering nodig waarbij ondernemers bij iedere aanpassing of vervanging kijken: “Hoe kan ik mijn energieverbruik verminderen?”

De netcongestie

Maar er is nóg een gegeven dat de rem zet op de verduurzaming: de netcongestie. Nico Slagter: ‘Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van stroom en de mogelijkheid voor het terugleveren ervan. Een ander aandachtspunt is de beschikbaarheid van middelen om obstakels rondom netcongestie aan te pakken: er zijn vaak minder middelen beschikbaar voor het landelijk gebied. Dat helpt allemaal niet. Als gemeente leggen we dus meer druk bij de Provincie om meer budget beschikbaar te stellen voor Westfriesland. Maar het blijft lastig, want er zijn ook meer mensen nodig om de netcongestie écht op te lossen, met een uitbreiding van het stroomnet. In de tussentijd wordt druk gewerkt aan oplossingen voor al die stroom die we ‘te veel’ produceren. Wellicht kunnen we daar straks waterstof van maken, wat weer een stap is in de verduurzaming van transport en logistiek. De energiebedrijven zetten met hun regelgeving helaas wel de rem op dit soort ontwikkelingen. Zij hebben verworven rechten als het gaat om het stroomnetwerk en daar moeten we met z’n allen omheen werken.’

Stappen zetten

Thijs Visser: ‘Als overheid kunnen we ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om nieuwe stappen te zetten en anders om te gaan met stroom. Met een lokale coöperatie, bijvoorbeeld. Het oprichten van zo’n coöperatie is momenteel nog een complex en omslachtig proces. De gemeente wil heel graag vooruit, maar daar is ook provinciale en landelijke overheid bij nodig. En die cultuurverandering dus. Hoe zorgen we ervoor dat verduurzamen een automatisch proces wordt?’ Nico Slagter: ‘Stap één is beginnen met besparen. Eerst zorgen dat je zo min mogelijk uitgeeft, bijvoorbeeld door te isoleren of snelsluitende deuren te plaatsen. Stap twee is zelf energie opwekken. En om die stappen te zetten kun je gebruik maken van subsidies en regelingen, maar gebruik vooral ook onafhankelijk advies van het Duurzaam Ondernemersloket. Met de Energiesprong kun je eenvoudig en betaalbaar de eerste stappen zetten naar een duurzamere onderneming. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.’