Provincie, PHB en ONHN houden webinar Subsidies Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

Webinar Subsidies Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Noord-Holland

Donderdag 28 maart, 16.00 – 16.45 uur

De Provincie, Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) en Ontwikkelingsbedrijf NHN nodigen je uit voor het (gratis) informatieve webinar over subsidiemogelijkheden voor toekomstbestendige bedrijventerreinen op donderdag 28 maart van 16.00 tot 16.45 uur.

SubsidieregelingenDe provincie Noord-Holland investeert in de verduurzaming en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Hiervoor heeft de provincie twee subsidieregelingen:

  • Toekomstbestendige Bedrijventerreinen voor fysieke maatregelen (opvolger van de bekende HIRB-regeling)
  • Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW), voor onderzoek en procesondersteuning

De subsidie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen is de opvolger van de HIRB-subsidie van afgelopen jaren. Subsidie kan door gemeenten aangevraagd worden voor duurzaamheidsmaatregelen en herstructureringsprojecten op bedrijventerreinen. Ook kan een gemeente met behulp van de subsidie Toekomstbestendige Bedrijventerreinen een duurzaamheidsfonds voor de bedrijventerreinen in haar gemeente openen, waarmee individuele bedrijven subsidie kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen.

De tender voor de subsidie loopt van 18 april tot en met 30 mei 2024.

De bekende OTW-subsidie is beschikbaar voor procesmaatregelen en onderzoek op het gebied van georganiseerd beheer (parkmanagement), duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, ondernemers- en parkmanagementverenigingen.

De regeling gaat open op 4 april en sluit op 1 oktober.

Naast de twee subsidieregelingen wordt medio 2024 ook gestart met het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB). Doel van dit programma is om de samenwerking en verduurzaming op bedrijventerreinen aan te jagen. Het programma wordt gefinancierd met middelen vanuit de rijksoverheid.

Programma

  • Subsidieregelingen Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties: wie komt er in aanmerking voor subsidie, welke activiteiten zijn subsidiabel, wat zijn de voorwaarden en waar moet je als aanvrager rekening mee houden?
  • Voorbeelden van succesvolle subsidieaanvragen uit de afgelopen jaren. Hoe zijn zij tot een plan van aanpak gekomen, wat zijn aandachtpunten en succesfactoren, en welke impact is er met de subsidie gerealiseerd.

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatfunctie.

Datum en tijd

Het webinar wordt donderdag 28 maart van 16.00 tot 16.45 uur live uitgezonden.

Aanmelden

Het is niet nodig om je van tevoren aan te melden. Je kunt gebruikmaken van deze link waarmee je direct wordt toegelaten.