Ondernemers en de salderingsregeling

Voor huishoudens met zonnepanelen is het een hot item, de salderingsregeling. Voor velen was het mogelijk afschaffen ervan zelfs een reden om nog even te wachten met zelf stroom opwekken. Maar voorlopig blijft de regeling bestaan en kun je nog profiteren van financiële voordelen. Ook als ondernemer met een kleine aansluiting.

Wat is salderen?

Salderen is het wegstrepen van de stroom die je opwekt met je eigen panelen en teruglevert, tegen de stroom die je zelf verbruikt. Omdat je niet altijd alle opgewekte stroom zelf gebruikt, gaat deze terug het net op. Energieleveranciers ‘kopen’ deze groene stroom dan eigenlijk weer van jou. Alhoewel het jou natuurlijk niets kost om het op te wekken en er in ons land onwijs veel duurzame stroom wordt opgewekt.

Wat houdt de salderingsregeling in?

Binnen de salderingsregeling betaalt jouw energieleverancier jou hetzelfde tarief per kilowattuur (kWh) voor wat je teruglevert, als wat je zelf moet betalen. Energieleveranciers zijn verplicht de teruggeleverde energie te verrekenen met jouw verbruik.

Ondernemers en de salderingsregeling

Kleinzakelijke klanten met een aansluiting tot 3×80 Ampère mogen, net als huishoudens, salderen. Grootzakelijke klanten met een aansluiting >3×80 Ampère mogen niet salderen, maar kunnen wél terugleveren tegen een vooraf afgesproken vergoeding. Dat levert minder op als salderen, dus een eigen accu zou voor deze bedrijven veel aantrekkelijker zijn.

Blijven salderen

Er was lange tijd sprake van dat de salderingsregeling zou worden afgebouwd. Overheidssteun voor het aanschaffen en gebruiken van zonnepanelen zou niet meer echt nodig zijn en het afschaffen van de regeling zou de overheid heel veel geld opleveren. Afgelopen februari zette de Eerste Kamer echter een streep door deze plannen. Er moet eerst een goed plan komen waar alle partijen achter staan. Tot die tijd kun je met een kleinzakelijke aansluiting dus ook gewoon blijven salderen.

Omgaan met stroom in de toekomst

Het stroomnetwerk staat onder druk. Er wordt op sommige momenten veel te veel stroom opgewekt en aan de andere kant is er geen ruimte meer om nieuwe projecten en panden van stroom te voorzien. Ook zijn energieleveranciers zelf druk bezig met het bedenken van nieuwe contractvormen om zo goed mogelijk de markt te blijven bedienen. Afhankelijk zijn van energieleveranciers is dus best onzeker momenteel. De verwachting is dat bedrijven en ook particulieren de komende jaren steeds meer overstappen op een eigen accu. Zo kun je de stroom die je zelf niet gebruikt later, als de zon niet schijnt, gratis gebruiken. Zo word je minder afhankelijk van het net en de regels van de energieleveranciers. Op grote schaal maken accu’s het ook mogelijk om energie te delen. Op bedrijventerreinen bijvoorbeeld. Alle bedrijven kunnen dan onderling stroom uitwisselen, achter de meter. In onze regio wordt daaraan gewerkt op de bedrijventerreinen Westfrisia in Zwaag en Hoorn80.

Wil je meer weten over het slim gebruiken van duurzaam opgewekte stroom? Neem contact met ons op!