Zo werkt de informatieplicht

Energiebesparingsplicht, informatieplicht, onderzoeksplicht; volg je het nog allemaal? Als eigenaar van een bedrijfspand én als eigenaar van een bedrijf (dat is niet per se altijd dezelfde persoon) heb je, als het gaat om duurzaamheid, een aantal plichten waaraan je moet voldoen. De naleving wordt gecontroleerd door, in ons geval, Omgevingsdienst NHN en in de rest van Nederland door één van de andere Omgevingsdiensten. Het kost even tijd, maar uiteindelijk levert het je op. En heel sec gezien, als je het niet doet kost het je nóg meer tijd én geld. Dat is het nadeel van een plicht. Hoe dat er dan uit ziet? Dat zetten we even op een rijtje voor je! 

De energiebesparingsplicht geldt voor alle bedrijven en instellingen die per jaar >50.000 kWh elektriciteit óf >25.000 m3 aardgas gebruiken. Zij zijn verplicht om álle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en de energiebesparingsplicht is opgenomen in artikel 5.15 en in artikel 3.84. Heb je een energiebesparingsplicht, dan moet je daar iedere 4 jaar over rapporteren. Dit is op grond van de informatieplicht energiebesparing en/of de onderzoeksplicht energiebesparing.

Aan je plicht voldoen

Als de energiebesparingsplicht voor jou geldt, moet je alle besparende maatregelen uitvoeren die je binnen 5 jaar kunt terugverdienen óf alle toepasselijke maatregelen van de Erkende MaatregelenLijsten voor energiebesparing (EML). Ook voor de EML geldt dat de maatregelen een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben.

De informatieplicht: rapporteren

Als je een energiebesparingsplicht hebt moet je daar iedere 4 jaar over rapporteren. Dat gaat via het loket van de RVO. Je rapporteert dan over de maatregelen die je in het gebouw hebt toegepast, zoals isolatie of zonnepanelen, maar ook over maatregelen die de bedrijfsactiviteit ondersteunen, zoals energiezuinige of meer efficiënte machines. De rapportage is gebaseerd op de EML. Je geeft per maatregel aan of je die wel of niet hebt uitgevoerd of dat je een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd.

In deze video zie je stap voor stap wat je moet doen

Uitzonderingen

  • De energiebesparingsplicht geldt niet voor gebouwen en activiteiten die alléén gebruik maken van hernieuwbare energie die op locatie wordt opgewekt. Energie terugleveren valt daar ook onder. Als je nog wél een netaansluiting hebt voor een installatie of machine, dan val je níet onder de uitzonderingen.
  • De energiebesparingsplicht geldt ook niet voor een gebouw waarin geslapen wordt, dat minder dan 4 maanden per jaar gebruikt wordt en dat een verwacht energiegebruik heeft van minder dan 25% van de hoeveelheid die bij permanent gebruik zou worden verbruikt.
  • Voor een vrijstaand gebouw met een gebruiksoppervlakte van <50m2 geldt de energiebesparingsplicht niet.
  • Zit je in een pand dat door de overheid onteigend is en uiteindelijk zal worden gesloopt, dan geldt de energiebesparingsplicht ook niet.

Let op: bij bovenstaande uitzonderingen geldt in sommige gevallen nog wel de informatieplicht. Dit kun je afstemmen met de lokale Omgevingsdienst.

Is jouw gebouw pas 2 jaar of minder in gebruik, dan geldt nog geen energiebesparingsplicht, maar moet je wél de rapportage indienen.

Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED)

Grote ondernemingen vallen vaak ook nog onder de regels van de Richtlijn Energie-Efficiëntie, een Europese rapportageverplichting. Geldt dit voor jou, dan moet je eens in de 4 jaar een energie-audit uitvoeren en daarover rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wil je weten welke overheidsorganisatie de regels voor jou bepaalt en welke plichten je hebt? Op de website van de RVO kun je een stappenplan invullen. Zo kun je zien wat je plichten zijn en, als je onder de informatieplicht valt, ook met welke EML je hieraan kunt voldoen.

Naar het stappenplan

Voor bedrijfseigenaren én pandeigenaren

De informatie- en energiebesparingsplicht geldt altijd, of je nu eigenaar of huurder bent van een pand. Je hebt namelijk te maken met maatregelen die je toepast in het pand zelf, maar ook maatregelen die te maken hebben met je bedrijfsactiviteit. Beide dragen bij aan lagere energiekosten en een betere wereld. Op dit moment is de drijver van de inrichting, degene die de bedrijfsactiviteiten uitvoert. Dit blijft zo tot 1 december 2027, vanwege het overgangsrecht bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dit jaar. Logischerwijs is het zo dat de eigenaar van het pand rapporteert over gebouwmaatregelen en de gebruiker van het pand rapporteert over activiteitsgebonden maatregelen. Twijfel je hierover? Ga in overleg en besluit samen wie welk stukje van de informatieplicht invult. Meer informatie over de informatie- en energiebesparingsplicht vind je op de website van de RVO.