Westfriese bedrijven krijgen hulp bij verduurzamen bedrijfspanden

vignet

De provincie, de Westfriese gemeenten, het Duurzaam Ondernemersloket, De Westfriese Bedrijvengroep en Omgevingsdienst NHN tekenden op 11 oktober de Greendeal bedrijventerreinen “Wij gaan voor energieneutraal”.  In de deal spraken ze af ondernemers die stappen zetten in hun energietransitie te ontzorgen. Zo stimuleren ze gezamenlijk de energietransitie op de Westfriese bedrijventerreinen.

Voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas gebruiken, geldt een energiebesparingsplicht. Dit betekent dat ze alle energiebesparende maatregelen die ze binnen 5 jaar terug kunnen verdienen móeten uitvoeren.

Energiebesparingsakkoord

Om de organisatie van deze energiebesparingsplicht op orde te brengen is in januari 2022 een Provinciaal Energiebesparingsakkoord Bedrijven Noord-Holland afgesloten. Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten zetten in op een combinatie van stimulerend toezicht en handhaving en ondersteuning van het bedrijfsleven. In Westfriesland maakten de verschillende partijen afspraken hoe dit energieakkoord uitgevoerd gaat worden. Zowel de Omgevingsdienst NHN als het Duurzaam Ondernemersloket krijgen hierin een belangrijke rol. Dit is vastgelegd in de Greendeal “Wij gaan voor energieneutraal”.

De Slimme Energiesprong

De Greendeal houdt in dat ondernemers kunnen deelnemen aan de Slimme ‘Energiesprong’ van het Duurzaam Ondernemersloket. Zij krijgen dan tijdelijk geen controles op de energiebesparingsplicht van de Omgevingsdienst NHN. In plaats daarvan krijgen ze een uitgebreide energiescan en audit vanuit het Loket aangeboden. Deze scan kijkt naar álle maatregelen die kunnen worden toegepast om energie te besparen, inclusief de verplichte maatregelen. Met daarbij nog een begeleiding voor de uitvoering. Het Loket informeert de Omgevingsdienst NHN over bedrijven die deelnemen aan de Slimme Energiesprong.
Het komende halfjaar wordt gezien als een pilotperiode. De Omgevingsdienst NHN gaat vervolgens samen met het Loket beoordelen of het stimuleren via de Slimme Energiesprong waardevol en effectief is bij het laten voldoen van bedrijven aan de Energiebesparingsplicht.

Over het Duurzaam Ondernemersloket

Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep, stichting Parkmanagement Hoorn en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het loket ondersteunt ondernemers op bedrijventerreinen bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun pand heeft het Loket de Energiesprong geïntroduceerd. Een traject van advies, ondersteuning, uitvoering en begeleiding, waarbij ondernemers maximaal worden ontzorgd in het verduurzamen van hun bedrijf.