Warmte en wind op Hoorn80

Trainingscentrum Crescendo was donderdag 9 november gastheer tijdens de bijeenkomst voor ondernemers over warmte en wind op Hoorn80. Het Duurzaam Ondernemersloket, de Gemeente Hoorn, HOC en Sweco hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kansen voor collectief gebruik en mogelijk opslag van energie. Deze bijeenkomst was bedoeld om ondernemers meer te vertellen over het vervolgtraject én om te peilen of ze warmlopen voor dit project.

Lang niet alle ondernemers van het terrein waren aanwezig. Slechts 12 van hen waren benieuwd naar het project. Iets wat de voorgaande maanden ook al was opgevallen: het is erg lastig om de ondernemers en pandeigenaren op Hoorn80 daadwerkelijk te bereiken. Frits Meester, directeur van het Duurzaam Ondernemersloket, opende de bijeenkomst met een kleine terugblik op de afgelopen maanden. Hij benoemde project ETNA, het plan voor een wateropslag reservoir voor de kust van Hoorn 80 dat wordt ingezet als opwek, waar het ooit allemaal mee begon. Na enquêtes en gesprekken bleek het voorstel voor een gezamenlijk warmtenet het meest interessant, zéker omdat in de naastgelegen wijk de Kersenboogerd, momenteel al zo’n warmtenet wordt aangelegd. Dit is een project van HVC, waarvan deze middag ook een afvaardiging aanwezig was.

Voorwaarden

Guido ter Voert van Sweco ging nader in op het project. Vroeg of laat moet Hoorn80, net als al het bebouwd gebied in Nederland, van het gas af. Dat kan door te elektrificeren, wat we de afgelopen jaren massaal zijn gaan doen. De netcongestie legt hier echter beperkingen op. Een warmtenet met aardwarmte of aquathermie als bron is een goed en duurzaam alternatief. Dat warmtenet zou bij aanvang worden aangesloten op het gasnet, tot het aantal aansluitingen groot genoeg is om een natuurlijke bron aan te boren, wat natuurlijk het uiteindelijke doel is. Voorwaarden voor een warmtenet en aansluiting bij het net in de Kersenboogerd zijn:

  • Voldoende, dus collectieve afname door ondernemers en pandeigenaren op Hoorn80
  • Matchende temperatuurtrajecten (één temperatuur voor bedrijven en woningen)
  • Kosten die niet hoger zijn dan de huidige energiekosten
  • Steun van partners die nodig zijn om het traject te realiseren
  • Langetermijn commitment van de ondernemers
  • Subsidies voor het financieren van de onrendabele top

Meer duidelijkheid

Belangrijk is dus vooral dat ondernemers en pandeigenaren van Hoorn80 willen aansluiten. Ze moeten hun warmtevraag kunnen en willen delen, om zo te bepalen hoeveel warmte het terrein nodig heeft. Een rondvraag via onder andere Mentimeter liet duidelijk zien dat er wel interesse is, maar dat de ondernemers vooral veel vragen hebben. Ze willen weten waar ze aan toe zijn, wat de kosten zouden zijn, of er een garantie is dat de natuurlijke bron uiteindelijk écht wordt aangeboord (want de aansluiting op het gasnetwerk is onwenselijk, ook vanwege de fluctuerende gasprijzen). Ook is er enig wantrouwen richting het beleid van de overheid, in combinatie met de energiebesparingsplicht.

Belangrijk is nu om voldoende draagvlak te creëren. Niet alleen bij de ondernemers die er nu niet bij waren, maar juist ook bij de ondernemers die er wél waren en die duidelijk nog vol vragen zitten. Een warmtenet kan zeker interessant zijn, maar dan moet wel duidelijk zijn wat iedereens rechten en plichten zijn, welke kosten daaraan verbonden zijn en hoe dit project aansluit op de verduurzamingseisen van de overheid.

Windenergie op Hoorn80

Andrew Beltau van HVC vertelde vervolgens over de onderzoeken die zijn gedaan voor plaatsing van windmolens langs de Schellinkhouterdijk. Aangevuld door Charlotte Bakker van de gemeente Hoorn. Zij vertelde dat de regio verplicht is locaties te zoeken voor de opwek van zonne- en windenergie. Hoorn is daarom gaan kijken naar mogelijkheden binnen of aan de rand van de gemeente. Het plan is nu om 3 windmolens te plaatsen op het perceel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vlak langs het water. Zo’n windmolen kan veel groene stroom opwekken en kan tevens gebruikt worden voor het omzetten naar waterstof. De stroom kan op Hoorn80 worden gebruikt, kan worden opgeslagen of worden verkocht aan het net. De molen zou hier vooral een investerings- en participatietraject zijn. Financieel kan dit heel aantrekkelijk zijn. Kanttekening is wel dat op Hoorn80 nog een aantal woningen staan, waarbij het huidige plan vanwege geluidsoverlast niet uitvoerbaar is. Er zijn echter ook talloze andere mogelijkheden voor een soortgelijk project.

Het vervolg

Een paar ondernemers hebben aangegeven dat ze namens Hoorn80 zitting willen nemen in de kerngroep die zich bezig gaat houden met het duurzame energievraagstuk. De projectleiders gaan met de resultaten van deze middag in gesprek met de gemeente Hoorn over hoe nu verder. Het project ETNA is nu gerealiseerd en is het aan de gemeente om aan te geven of er voldoende aanleiding is voor een vervolg.