Verduurzamen volgens de gemeente Medemblik

Duurzaamheid is een dynamisch domein dat nooit stilstaat. In de gemeente Medemblik is het een belangrijk onderwerp, waar met veel energie aan wordt gewerkt door Wethouder Harry Nederpelt en programmamanager duurzaamheid Sigrid van der Valk. Zij zien de uitdagingen, maar vooral de kansen voor ondernemers. Dingen die we in de regio heel goed samen aan kunnen pakken.

Harry: ‘In Medemblik vinden we duurzaamheid ontzettend belangrijk en de urgentie groeit. Deze opgave proberen we dan ook breed in te vullen, onder andere op het gemeentehuis en in programma’s voor inwoners. En vanuit de regionale energiestrategie (RES) werken we aan zoekgebieden voor de opwekking van energie uit zon. En dan zijn er de bedrijventerreinen die moeten verduurzamen. Ondernemers lopen vaak voorop in ontwikkelingen, ook als het gaat om duurzaamheid. In onze regio zien we talloze initiatieven en actieve ondernemers, die we jaarlijks belonen met onze eigen Duurzaamheidsawards.’

Verduurzaming monitoring

‘Als gemeente houden we goed bij hoe het gaat met het verduurzamen binnen Medemblik. Je ziet dat vooral het aantal zonnepanelen blijft toenemen. Via Zonnedakje.nl kunnen we zien waar zonnedaken liggen, ook bij bedrijven.’ Sigrid vult aan: “Voor verdere verduurzaming hebben we als regio gezamenlijk het Duurzaam Ondernemersloket opgezet, gefinancierd door onder andere de gemeenten en de provincie. Het Loket is echt voor en door ondernemers, een belangrijke basis voor succes. Tenslotte spreken ondernemers onderling dezelfde taal en kunnen ze elkaar helpen.”

Netcongestie omzeilen

Harry: ‘De netcongestie zet behoorlijk de rem op de verduurzaming. Je kunt tenslotte moeilijk meer elektrificeren als er niet meer stroom beschikbaar is. Vanuit het loket kunnen we kijken naar slimme manieren om dit op te lossen. Er zijn alternatieven. We moeten laten zien wat je kunt doen om de netcongestie te omzeilen, ook met een kleine aansluiting. Achter de meter kun je ook dingen organiseren qua stroomvoorziening en -opslag. Die oplossingen zijn steeds meer binnen handbereik en ondernemers onderling kunnen er ook een verdienmodel van maken.’

Harry Nederpelt en Sigrid van der Valk op bezoek bij Peter de Wit van P.J. de Wit in Andijk

Verduurzamen is samenwerken

‘Samen met Sigrid bezoek ik regelmatig bedrijven in de omgeving om te zien hoe zij omgaan met het duurzaamheidsvraagstuk. Het is mooi om te zien welke oplossingen ondernemers vinden en toepassen. Natuurlijk willen we het liefst een collectieve oplossing voor de lange termijn, maar dat kost tijd. Die bedrijfsbezoeken zijn inspirerend en belangrijk. Wij maken beleid als gemeente, maar dan moeten we wel weten wat er gebeurt bij de ondernemers.’ Sigrid: “We doen het samen met ondernemers. Verduurzamen is samenwerken, in goed overleg.” ‘En het individueel en het algemeen belang goed balanceren.’

Veel te winnen

Harry: ‘Het Ondernemersloket is oplossingsgericht. Ze faciliteert waar dat mogelijk is en kan verwijzen naar partijen die verder kunnen helpen. En niet alle oplossingen zijn makkelijk, zeker als je kijkt naar netcongestie. Maar uiteindelijk levert verduurzamen veel meer op dan de investering die ervoor nodig was. In onze regio is nog steeds veel laaghangend fruit, omdat ondernemers duurzaamheid vaak niet als prioriteit stellen. Het is belangrijk om dat te plukken, om zo de regionale energietransitie een boost te geven. Voor de grotere vraagstukken is het belangrijk dat wet- en regelgeving ruimer worden. Nu worden we vaak beperkt tot pilots, waar je veel van leert, maar die niet altijd zoden aan de dijk zetten. En de beschikbaarheid van en het meewerken door Liander is ook niet altijd eenvoudig. Daar valt nog veel te winnen.’

Volop uitdagingen

Sigrid: “Er is een Westfries én een lokaal programma met verschillende pijlers waar we aan werken op het gebied van duurzaamheid. We willen de duurzame energieopwekking vergroten, energiearmoede voorkomen en ervoor zorgen dat panden lagere energielabels krijgen. We moeten nu natuurinclusief isoleren, waarbij we rekening houden met mussen, gierzwaluwen en vleermuizen die in spouwen kunnen wonen. Het zijn allemaal uitdagingen waarmee we aan de slag moeten. En dan hebben we het nog niet gehad over alle mogelijkheden met geothermie en warmtenetten, zoals in het Grootslag. Dit heeft heel veel potentie en er zit vanalles in de pijplijn. Over vijf jaar hopen we zo weer een grote stap te hebben gezet. De afgelopen jaren hebben we veel plannen gemaakt en nu worden steeds meer initiatieven gerealiseerd. We zijn pas net begonnen.”