Taskforce Energie-Infrastructuur zet fiksers in op bedrijventerreinen

Het elektriciteitsnetwerk heeft op verschillende plekken in de provincie zijn maximale capaciteit bereikt. De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander, TenneT en gemeenten werken samen in de Taskforce Energie-infrastructuur om zo snel mogelijk het elektriciteitsnetwerk uit te breiden. In de tussentijd wordt gezocht naar slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Daarnaast werkt de Taskforce aan het energie-netwerk van de toekomst.

Als onderdeel van haar proces zet de Tasforce nu ‘fiksers’ in, die vaste contactpersoon zijn voor bedrijven die vastlopen door de netcongestie of die geen mogelijkheden zien om (verder) te verduurzamen. Ze kunnen bedrijven helpen en begeleiden.

  • Een bedrijf dat niet voldoende vermogen heeft om het wagenpark volledig te elektrificeren zodat ze de binnensteden zero-emissie kan bevoorraden;
  • Een basisschool die noodlokalen heeft geplaatst, maar geen vermogen heeft om het gebouw elektrisch te verwarmen;
  • Een bedrijf staat op de wachtrij voor meer vermogen, het extra aangevraagde vermogen is vooral relevant tijdens de nachtelijke uren in de zomermaanden wanneer er geen zon is;
  • Een bedrijf wil verhuizen naar een ander huurpand, maar op de nieuwe locatie is te weinig vermogen beschikbaar;
  • Een bedrijf dat met regelmaat meer vermogen verbruikt dan ze gecontracteerd heeft, maar het extra vermogen niet kan krijgen;
  • Een bedrijf dat wil verduurzamen d.m.v. een grote warmtepomp, maar niet voldoende gecontracteerd vermogen heeft.

Deze en andere gerelateerde problemen zijn de fiksers helemaal niet vreemd. Ze kunnen je dan ook precies vertellen wat voor jouw organisatie de beste stappen zijn. Je kunt hen via mail bereiken:

Zeb Holthuis – Liander 
Annabel van Zante – APPM
Stella Smits – Liander