Ontmoet Demi Loet-loetoer

‘Mijn naam is Demi Loet-loetoer, consultant sustainability bij Capgemini. Op dit moment werk ik als Projectleider verduurzaming bedrijventerreinen voor Ontwikkelingsbedrijf NHN, waar ik Nico Meester opvolg. Ik heb in eerdere projecten fijn samengewerkt met Nico Meester en wist dat hij een stapje terug zou doen. Toen ik werd gevraagd zijn rol over te nemen, was ik meteen enthousiast. Voor het ontwikkelingsbedrijf NHN probeer ik de energietransitie op bedrijventerreinen op te schalen en te versnellen, op individueel bedrijfsniveau en op bedrijventerreinen (collectief) niveau. Gelukkig doe ik dit niet alleen, maar met een breed scala aan partners zoals o.a. de gemeenten en de Provincie, maar ook het bedrijfsleven zelf. Het uitdagende (maar ook het leuke) hier is het snijvlak van en de samenwerking tussen de publieke en private sector met betrekking tot het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ik krijg energie van vooruitstrevende ondernemers en ben bekend met de uitdagingen van de energietransitie. Ik probeer deze uitdagingen en kansen te koppelen aan oplossingen vanuit de overheid, partners, maar ook vanuit het bedrijfsleven zelf.

Bedrijventerreinen energiehubs van de toekomst
In opdracht van de Provincie heeft ONHN het werkprogramma Bedrijventerreinen energiehubs van de toekomst opgesteld. Dit werkprogramma omvat activiteiten om bedrijventerreinen een prominente rol te geven in de energietransitie. Als projectleider duurzame bedrijventerreinen ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van dit werkprogramma, dat bestaat uit uiteenlopende activiteiten. Zo werken we samen met gemeenten, Provincie en het bedrijfsleven aan het opzetten van verschillende duurzame ondernemersloketten (zoals o.a. in WF en GreenBiz Ijmond). Na een intensieve samenwerking de afgelopen vier jaar tussen o.a. Provincie, gemeenten en NHN is het moment daar dat het bedrijfsleven zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Daarnaast, gezien de ontwikkelingen rondom netcongestie, focust een deel van de activiteiten zich op (collectieve) smart grid oplossingen. Bovenal blijft een belangrijk onderdeel het aanjagen van de verduurzaming op bedrijventerreinen. Dit geldt voor zowel de bedrijven die niet of nauwelijks wat hebben gedaan met betrekking tot verduurzaming, maar ook de vooruitstrevende bedrijven die bijvoorbeeld al volledig van het gas zijn afgesloten.

Oplossingen bij netcongestie
Ook in Westfriesland speelt het fenomeen netcongestie, net zoals in veel meer regio’s in Nederland. Een belangrijke rol voor mij en het ONHN is om samen met onze partners (o.a. New Energy Coalition) naar oplossingen te zoeken. Dat zijn aan de achterkant de technische oplossingen, maar aan de voorkant ook het informeren van bedrijven(terreinen) en het organiseren van collectiviteit voor te nemen acties. Een concreet voorbeeld van een project in de regio Westfriesland is op het bedrijventerrein WFO, waar wij met verschillende partners bezig zijn data op te halen en te analyseren om zowel op individueel als op collectief niveau oplossingen te ontwikkelen betreft netcongestie.

Het ONHN is een spin in het web waar het gaat om alle ontwikkelingen op bedrijventerreinen t.a.v. de energietransitie. Deze kennis proberen wij zo goed mogelijk in te zetten en te delen. NHN ondersteunt graag bij het onderzoeken van mogelijkheden betreft verduurzamen, op individueel en collectief niveau. Voel je vrij om contact met mij op te nemen!