Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties OTW is weer geopend

De provincie Noord-Holland wil toekomstbestendige werklocaties bevorderen. Zowel bedrijventerreinen als winkelgebieden moeten zich daarvoor kunnen organiseren en een visie bepalen en samen duurzame maatregelen kunnen nemen. Daarom heeft de provincie de Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties, de OTW-subsidie ter beschikking gesteld. De regeling bestaat uit een subsidie van € 550.000 die is opgedeeld in € 400.000 voor bedrijventerreinen en € 150.000 voor winkelgebieden en de subsidie kan aangevraagd worden door gemeente, ondernemingen, park- of gebiedsmanagementorganisaties en overheidsorganisaties.

Wat kun je met de subsidie?

De OTW-subsidie voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen kan gebruikt worden voor de volgende activiteiten:

  • het inrichten of versterken van een samenwerkingsverband;
  • het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen;
  • het uitvoeren van onderzoek naar intensief ruimtegebruik;
  • het uitvoeren van onderzoek naar de economische of maatschappelijke waarde;
  • het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

De subsidie voor de winkelgebieden kan gebruikt worden voor::

  • het oprichten of versterken van een samenwerkingsverband;
  • het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen;
  • het opstellen van een lokale of regionale, op transformatie gerichte detailhandel- of binnenstadvisie.

Maximaal 50% van de kosten die je maakt voor de genoemde activiteiten kan worden gesubsidieerd, met een maximum bedrag dat afhankelijk is van de activiteiten. Meer daarover vind je in de uitgebreide tekst van de regeling.

Openstelling

De regeling is opengesteld om 4 april 2024 en staat open tot en met 1 oktober 2024, 17.00 uur. Tenzij het subsidiebedrag eerder uitgeput is.

OTW aanvragen

Wil je de OTW aanvragen of wil je gebruikmaken van de subsidie en ben je gevestigd in Westfriesland? Je kunt de aanvraag zelf doen, maar wij kunnen je er ook mee helpen. Neem dan vrijblijvend contact met ons op!