Noord-Holland actief aan de slag met slimme energieoplossingen

Omdat op verschillende plekken in de provincie het elektriciteitsnetwerk zijn maximale capaciteit heeft bereikt, gaat Noord-Holland actief aan de slag met slimme alternatieve oplossingen. Dit zijn oplossingen die efficiënt of beperkt gebruik maken van het elektriciteitsnet.

Dergelijke slimme energieoplossingen zijn in veel gevallen sneller te realiseren dan netuitbreidingen. Vaak zijn het tijdelijke oplossingen, totdat de uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk klaar zijn. Soms zijn het ook duurzame oplossingen voor de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om het direct, lokaal koppelen van vraag en aanbod, het creëren van collectieve oplossingen, het inzetten van batterijen om energie op te slaan en datagedreven oplossingen waardoor pieken in vraag of aanbod worden voorkomen. Een voorbeeld is ‘smart charging’ (laadoplossingen voor elektrische voertuigen). Deze oplossingen worden ook wel ‘Slimme Energie Systemen’ genoemd.

Werkgroep Slimme Energie Systemen

Sinds december 2021 zoeken provincie, gemeenten, Alliander en TenneT in de werkgroep Slimme Energie Systemen samen slimme oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. De werkgroep kwam op 5 juli 2022 digitaal bijeen om te praten over congestiemanagement 2.0 en subsidieregeling. Bekijk de bijeenkomst in deze video.

Voorbeelden van slimme energieoplossingen

Er zijn verschillende voorbeelden van slimme energieoplossingen die de flexibiliteit van het elektriciteitsnetwerk vergroten en de druk op het net verlagen. Meer informatie over deze slimme energieoplossingen staat op de website van Alliander. Ook hebben ze een Energie-Oplossingen Toolbox gemaakt, die je meer vertelt over alle mogelijke oplossingen.

Daarnaast heeft de Provincie een Fixer aangesteld die ondernemers kan adviseren over slimme energie-oplossingen. Heb je een casus waarbij je hulp kunt gebruiken? Stuur een mail naar taskforce-energieinfra@noord-holland.nl.