Nico Meester verlaat Ontwikkelingsbedrijf NHN, maar blijft betrokken

Al jaren is hij fervent voorvechter van de verduurzaming van bedrijventerreinen. En ver daarvoor al was hij bezig met milieuzaken rondom ondernemers. Nu wordt het echter tijd om te genieten van zijn eigen zaken. Nico Meester stopt bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Maar of we hem helemaal niet meer terug gaan zien? Dat weet hij zelf nog niet eens zeker!

Nico: ‘Voor de gemeente Hoorn hield ik me al jaren bezig met de bedrijventerreinen. Toen kwam vanuit de provincie een extra opdracht om de verduurzaming van de bedrijventerreinen aan te jagen. Dit was verduurzaming in de breedste zin van het woord, maar toch vooral gericht op de energietransitie. Ik heb het sentiment daaromheen zien groeien van onbekend tot algemeen geaccepteerd. Uiteraard gesteund door de voortschrijdende technieken. Waar eerst zonnepanelen en een warmtepomp al heel exotisch waren, hebben we het nu over accu’s en energie delen. Dat is mooi om te zien.’

Scheidsvlak tussen ondernemers en overheid

‘In het verleden heb ik me beziggehouden met milieuzaken en de wetgeving daaromheen. Samen met ondernemers onderzocht ik hoe zij milieuaspecten in hun bedrijfsvoering konden opnemen. Daarna hield ik me ruim twintig jaar bezig met economische zaken, vooral voor de gemeente Hoorn. Ik was bedrijfscontactfunctionaris voor de bedrijventerreinen en heb samen met Gerard Fit nog Parkmanagement en het Ondernemersfonds opgezet. Daarnaast had ik mijn eigen adviesbureau voor wat extra uitdaging. Rode draad in al mijn werkzaamheden was dat ik altijd werkte op het scheidsvlak tussen ondernemers en overheid. Ik wilde deze twee werelden bij elkaar brengen en samen kijken waar de meerwaarde zit. Ik vond het altijd lekker om te doen, ook het werk rondom de energietransitie. Ik heb veel gewerkt met jonge, ambitieuze mensen. Ik hou wel van pionieren en meedoen met al die ontwikkelingen. Ik heb dan ook een hele mooie tijd gehad, zeker de afgelopen jaren bij het Ontwikkelingsbedrijf.’

Energietransitie op de voet volgen

Maar aan alles komt een keer een eind. ‘Ik ben inmiddels 68 en het is tijd voor wat anders. Eerst wat achterstallige klusjes wegwerken en lekker op vakantie. En wie weet wat er daarna op mijn pad komt. Maar dit betekent niet dat ik mijn handen overal van af trek. Ik blijf de energietransitie in Westfriesland op de voet volgen. Ik ben blij met het Duurzaam Ondernemersloket. De energietransitie is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij het bedrijfsleven investeert en de overheid faciliteert. Daar gebeuren mooie dingen. De WBG maakt veel mogelijk en ook de gemeenten richten zich op het mogelijk maken van die transitie. Maar ik maak me ook weleens zorgen om de commitment van sommige ondernemers. De reacties en aanmeldingen richting het Duurzaam Ondernemersloket vallen tegen. Ondernemers krijgen een volledig traject aangeboden waarbij ze worden ontzorgd, maar ze grijpen deze kans niet. De WBG en gemeenten hebben een uniek concept ontwikkeld en een kleine groep is volop bezig, maar ook andere bedrijven zullen toch moeten. De energietransitie oppakken heeft ook te maken met de toekomstbestendigheid van je bedrijf. De prijzen gaan niet zoveel meer zakken en als ondernemer wil je juist je bedrijfsrisico’s beperken. Maar ik verwacht dat dat bewustzijn uiteindelijk wel meer gaat doordringen.’

Collectief is sleutelwoord bij energietransitie

‘De netcongestie is toch wel het belangrijkste thema van dit moment. 22% van ons energieverbruik is elektrisch en doordat we zoveel elektrificeren wordt dat straks 40%. Maar ook voor andere brandstoffen moeten we alternatieven zoeken. Door de accu’s is elektrificeren steeds lonender en de fossiele brandstoffen kunnen we vervangen door waterstof en aardwarmte. Maar voor we helemaal zijn overgestapt, duurt nog wel even. Belangrijk is dat we het collectief oplossen. Bedrijven werken het liefst zelfstandig en zoeken alleen hulp als ze het zelf niet redden. Maar in die samenwerking liggen juist de kansen. Je kunt niet voor jezelf een warmtenet of waterstofopwekker aanleggen. Maar door alles op de oude manier te doen blijven we afhankelijk van het buitenland en de grote energiemaatschappijen. Op bedrijventerreinen kun je redelijk overzichtelijk zélf energie opwekken en delen binnen een coöperatie. Door je energievoorziening voor een belangrijk deel in eigen hand te nemen bepaal je zelf je energieprijs en ben je niet afhankelijk van de markt. Gezien de huidige stand van de techniek en de energieprijzen is hiervoor een aantrekkelijke businesscase te bouwen. Bovendien houd je hiermee veel geld binnen je lokale/regionale economie. Dat kan echt heel laagdrempelig, maar dan moeten alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen.’

Kansen benutten in Westfriesland

‘Westfriesland loopt voorop als het gaat om het verduurzamen van bedrijventerreinen. Het Duurzaam Ondernemersloket is een fantastisch voorbeeld en je ziet dat ze ook in de kop van Noord-Holland en de regio Alkmaar een soortgelijk initiatief ontwikkelen. Het Loket doet het hartstikke goed en ik hoop dat het meer gebruikt gaat worden. Als je deze kans laat liggen als ondernemer doe je jezelf tekort. De overheid trekt de touwtjes steeds meer aan en de prijzen en leveringszekerheid van externe partijen blijven een terugkerend issue. Als we het heft in eigen hand kunnen nemen, blijft onze energie in eigen regio. Daar profiteren we allemaal van.’