Energie opslaan: wie wat bewaart…

Energie opwekken doen we steeds vaker zelf. Vooral zonnepanelen worden meer en meer gebruikt en dat dat heel effectief en schoon is, dat hoeven we niet meer te bespreken. Maar die energie hebben we vaak lang niet allemaal nodig. Op zonnige dagen zit het stroomnet zelfs vol met alle opgewerkte energie. Zonde, want nu profiteert niemand er echt van. Dat zou anders moeten. Energie opslaan of delen zou een heel mooie oplossing zijn om jezelf én elkaar te helpen met duurzame energie op het moment dat je het nodig hebt.

Terugleveren loont (straks niet meer)

Op dit moment maakt het voor veel ondernemers (en particulieren) nog niet zoveel uit. Alle stroom die je te veel opwekt, lever je gewoon terug aan het net. En dan krijg je er nog wat voor betaald ook. Perfect, zou je denken! Toch is deze situatie niet houdbaar. Zoals we al zeiden: er is te veel stroom op bepaalde momenten op de dag. Dat kan het net niet aan en het is voor energieleveranciers niet echt lucratief meer om te betalen voor al die teruggeleverde stroom. Het kabinet werkte en zal in de toekomst ook weer werken aan een definitieve regeling voor de saldering. Tot die tijd kunnen wij ons maar beter voorbereiden op een situatie waarin we zelf maximaal willen profiteren van onze zelf opgewerkte stroom.

Energie opslaan in een batterij

In een grote batterij of accu kun je energie opslaan die je zelf hebt opgewekt, zoals met je zonnepanelen. Die energie kun je dan weer gebruiken wanneer de zon niet schijnt of wanneer je extra energie nodig hebt. Afhankelijk van wat je nodig hebt zijn er batterijen van 100 kW tot exemplaren van 1 mW. Die laatste moeten buiten staan en vragen dus ook een speciale opslag. Batterijen zijn momenteel nog vrij prijzig, maar kunnen wel heel lucratief zijn. Wanneer je veel meer energie opwekt dan je overdag gebruikt en ’s nachts ook nog systemen hebt draaien bijvoorbeeld. Of wanneer je elektrische voertuigen wilt opladen. Onderzoek goed de mogelijkheden voor een batterij voor jouw organisatie. Bedenk ook welke soort batterij je wilt. In veel gevallen zijn de batterijen op de markt op basis van Lithium, wat niet milieuvriendelijk is en wat ook niet goed gerecycled kan worden. Daarnaast stellen verzekeraars ook vaak strenge eisen aan batterijen en accu’s, vanwege de brandveiligheid.

Energie delen met de buren

Een andere manier om je zelf opgewekte energie slimmer te gebruiken, is door op het terrein gebruik te maken van een smart grid of energy hubs. Een smart grid stemt vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af. Slimme meters lezen het elektriciteitsverbruik af en kunnen het beïnvloeden door bijvoorbeeld het net achter de meter uit te schakelen. Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, opslag en het verbruik van energie. Zo kunnen bedrijven onderling energie delen, zonder tussenkomst van de energiemaatschappij. Dit vermindert de druk op het net en biedt een interessant businessmodel voor de ondernemers zelf. Die Energyhub kun je ophangen aan een lokale energiecoöperatie, waar je dus als ondernemers zelf de ‘eigenaar’ van bent. Op Bedrijvenpark WFO en bedrijventerrein Westfrisia wordt gekeken naar de mogelijkheden van een dergelijke constructie. Op termijn moet dit vanuit een eigen energiecoöperatie kunnen, maar op dit moment moet de wet- en regelgeving hier nog op worden afgestemd. Maar dat dit een kansrijk traject is, staat natuurlijk buiten kijf.

Wanneer kunnen we beginnen?

Wil jij ook efficiënter omgaan met energie? Laat je door ons vrijblijvend bijpraten. Samen verlagen we de druk op het energienet en maken we optimaal gebruik van duurzaam opgewekte stroom.