Duurzame dinsdag: Prinsjesdag van de Duurzaamheid

Circulair voedsel produceren, hamburgers met zeewier, slimme batterijen voor energieopslag, energie van GFT, Groene events, Zero Waste Week; slechts enkele van de 155 bewezen duurzame initiatieven die politiek Den Haag op dinsdag 5 september aangereikt krijgt. In een koffertje, zoals dat hoort op Prinsjesdag. Dinsdag 5 september is Duurzame Dinsdag, ook wel de Prinsjesdag van de Duurzaamheid. Het is dé dag waarop ondernemers en particulieren hun ideeën voor een duurzamere wereld een podium geven in politiek Den Haag.

Duurzame Dinsdag: een duurzame traditie

Al sinds 1997 is de eerste dinsdag van september gereserveerd voor Duurzame Dinsdag. Op deze dag worden initiatieven uit de samenleving zichtbaar gemaakt én gehuldigd. Al die signalen worden ook besproken met de politiek. Het is het hoogtepunt van een jaarrond programma dat er is voor duurzaam initiatiefnemers. Voor hen moet het makkelijker worden om impact te maken. Dat is tenslotte wat we nodig hebben. Die groep burgerinitiatieven, start- en scale-ups en coöperaties is belangrijk om de wereld steeds een stukje duurzamer te maken. Duurzaamheid stopt namelijk nooit. Veel goede initiatieven komen echter nooit voldoende tot bloei. De overheid en politiek krijgen ze vaak niet eens te zien. Deze dag is een stemversterker voor al deze initiatiefnemers.

Het programma

Dit jaar bestaat Duurzame Dinsdag 25 jaar. Ook dit jaar worden de Duurzame Lintjes uitgereikt en wordt de Duurzame Troonrede uitgesproken door een prominente verduurzamer. Demissionair minister Rob Jetten neemt eerst het koffertje met alle 155 ingediende initiatieven in ontvangst. Dit gebeurt allemaal in de Tweede Kamer in Den Haag. Na dit moment krijgen alle genomineerden voor de Duurzame Dinsdag prijs de kans om de jury en het publiek te overtuigen van hun initiatief. Aan het einde van de dag krijgen de winnaars hun prijzen uitgereikt.

Het hele jaar duurzaam

Ieder jaar maken experts op het gebied van duurzaamheid een Trendrapport. Hierin beschouwen ze alle initiatieven en kijken ze naar opvallende ontwikkelingen, nieuwe woorden en innovaties. Het rapport geeft duiding aan de inzendingen in het koffertje en wordt bovendien veel gebruikt door beleidsmakers, politici, financiers, onderzoekers en journalisten. Je vindt de rapporten van de afgelopen jaren hier. Duurzame Dinsdag is niet het enige wapenfeit van de organisatie, die wordt gesteund door het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de programma’s Jong Leren Eten en DuurzaamDoor van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het hele jaar door koppelen de partners partijen aan elkaar, vormen ze communities of practice en voeren ze (rondetafel)gesprekken. Zo geeft Duurzame Dinsdag ook ruggensteun aan politici, ambtenaren en werknemers die de draai naar duurzame ontwikkeling willen maken.

Wil je meer weten of wil je meedoen? Laat je horen en sluit aan!