Corda Banket

arrow-rightInspiratie

Corda Banket

Bedrijventerrein Hoorn80

vignet

Groen ondernemen én flink besparen!

Maar liefst 250 zonnepanelen werden in november op het dak van Corda Banket geïnstalleerd. ‘In slechts twee dagen lag het dak vol. Het hele proces – van de aanvraag tot de installatie – werd perfect begeleid door het Duurzaam Ondernemersloket’, aldus Co Schilder, eigenaar van Corda Banket. ‘Ons bedrijf gebruikt zo’n 225 megawattuur per jaar, de 250 zonnepanelen zullen ongeveer 70 megawattuur per jaar opleveren. Dat betekent een daling van 25 procent op onze energierekening! Natuurlijk zijn en worden ook kosten gemaakt. Zoals de aanschaf van en het onderhoud aan de installaties. Dankzij een verkregen subsidie en de stroombesparingen besparen wij na aftrek van deze kosten uiteindelijk zo’n 15 procent per jaar!’

"Enorm profijt van de zonnepanelen dankzij de directe besparing op de energierekening."

Schilder is  een groot voorstander van zonne-energie en deed uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden. Hij vergeleek de afgelopen jaren diverse partijen en heeft door meerdere instanties de kosten en besparingen laten berekenen. De keuze viel uiteindelijk op het Duurzaam Ondernemersloket. Dit deed uitgebreid onderzoek voor Corda Banket. Daaruit bleek dat de aanschaf van 250 zonnepanelen rendabel zou zijn met Stimulering Duurzame Energieproductie-subsidie. Het Duurzaam Ondernemersloket heeft de aanvraag van deze subsidie begeleid en deze is ook toegekend aan Corda Banket. ‘Volgens de berekeningen verdienen wij de zonnepanelen, mede dankzij de subsidie, in 7 jaar terug. Deze zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 25 jaar. Dat betekent voor ons dus nog een flink aantal jaar rendement. Maar voor die tijd hebben wij er al enorm profijt van de zonnepanelen dankzij de directe besparing op de energierekening.’De besparingen zijn voor Schilder niet de enige reden geweest om te kiezen voor zonne-energie. Hij onderneemt met veel aandacht voor het milieu. Zo koos hij ook om het hele bedrijf te voorzien van LED-verlichting en is er veel aandacht voor afvalscheiding. Meer weten over Corda Banket? Kijk eens op www.cordabanket.nl