Behoefteonderzoek Smartgrid bedrijventerrein Westfrisia

De elektrificatie van steeds meer bedrijven en vooral ook transport en logistiek vragen veel van het stroomnet. En die rek zit er nu nét even niet op met de netcongestie. Samenwerken kan hier het antwoord zijn. Erwin Keizer van Van Straalen de Vries heeft zich, samen met een paar andere ondernemers op bedrijventerrein Westfrisia, gestort op het vraagstuk Smartgrid. Samen met New Energy Coalition zoeken ze naar mogelijkheden om samen efficiënter gebruik te maken van (duurzaam opgewekte) stroom.

‘Onze elektrische vrachtwagens laden we vooral ’s nachts op. Dat is nog best een uitdaging. Om dat volledig te kunnen doen zouden we een verzwaring van onze aansluiting moeten aanvragen en dat is kostbaar én die ruimte is er niet op het net. Op het bedrijventerrein zitten veel productiebedrijven die overdag een grote stroomvraag hebben, maar ’s nachts niet. Zij hebben dus wel een grotere aansluiting, maar gebruiken die capaciteit alleen overdag. Het is eigenlijk zonde als je niet altijd optimaal gebruik maakt van die stroom. Als we een lokale coöperatie zouden oprichten, hebben we één grote aansluiting, waar we achter de meter zelf de controle over hebben. Dat zou veel makkelijker zijn.’

Rekensommetje

‘We hebben ook al gedacht aan een combinatie van zonnepanelen en wind. Met wind kun je namelijk substantieel meer energie opwekken. Met die combinatie zouden we uitkomen op 450 kWh, terwijl je voor één vrachtwagen al 600 kWh nodig hebt. Alles bij elkaar hebben we ’s nachts zo’n 30.000 kWh nodig om de elektrische voertuigen te kunnen opladen. Dat moet je dan in zo’n 12 uur hebben geladen. Stel dat je op het bedrijventerrein 100 bedrijven hebben die allemaal 50 kWh per uur kunnen leveren. Dat is samen 5000 kWh per uur. Dat biedt ons, maar ook andere bedrijven veel meer perspectief. Met een Smartgrid komen we veel verder.’

Partners zoeken

Voor een goed werkend Smartgrid moeten de bedrijven op Westfrisia samenwerken. ‘Ik ben al bij een aantal andere bedrijven geweest, samen met New Energy Coalition en de Rabobank die hierbij betrokken zijn.’ New Energy Coalition is een netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s (niet-gouvernementele organisaties), die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst. Binnen de coalitie zijn nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld. Ook is er veel expertise op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. ‘Zij hebben dus veel ervaring met vraagstukken als het onze. We hebben ook het Zevenhuis bij onze plannen betrokken. Daar is momenteel helemaal geen uitbreiding meer mogelijk op het gebied van stroom. En ook op Westfrisia zijn best wat bedrijven die nu al willen aanhaken. Als we dit project met een aantal bedrijven met grotere stroomaansluitingen kunnen starten en het succes kunnen laten zien, zullen uiteindelijk meer bedrijven volgen.’

Wil je aanhaken bij dit traject, dan kun je contact opnemen met Erwin via 06-111 471 12 of e.keizer@vsdv.nl.