ETNA: het vervolg

arrow-rightEvents

woensdag 25 januari - 08:00

Trainingscentrum Crescendo

Neutronweg 1, Hoorn

ETNA: het vervolg

Hoorn80 is een van de bedrijventerreinen in Westfriesland dat vooroploopt als het gaat om verduurzamen. Aan de ene kant is de energietransitie in volle gang, maar aan de andere kant brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee. Om daar goede vervolgstappen in te maken is vóór de periode van Corona het ETNA project gestart. Hiermee gaan we nu, gesteund door subsidie, een doorstart maken. Want er zijn nog volop kansen om gezamenlijk beter met energie om te gaan en elkaars energie te benutten.

Wat was ETNA nu precies?

ETNA is een iconisch project. Een concept waarbij met gebruik van waterkracht water wordt opgepompt op het moment dat er voldoende energie beschikbaar is op het terrein (eigen opwek met zonnepanelen). Deze energie wordt opgeslagen om in de energiebehoefte te voorzien wanneer er geen opwek capaciteit beschikbaar is. Alles draait om het optimaal benutten van energie door het collectief op te slaan voor later. De uitkomsten van dit onderzoekproject gaven aanleiding voor een vervolgtraject. De HOC, het Duurzaam Ondernemersloket en Sweco hebben hiervoor een partnership gesloten. Samen onderzoeken wij de behoefte aan en mogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de energietransitie van het terrein. Dat onderzoeken kunnen we niet alleen, want als ondernemers hebben jullie de belangrijkste stem. Daarom werken we graag samen met jullie en met stakeholders, zoals de gemeente Hoorn en netbeheerder Liander.

Ontbijtsessie

Om een goede basis voor onze onderlinge samenwerking te leggen, organiseren we op woensdag 25 januari 2023 van 8.00 tot 9.30 uur een ontbijtsessie. Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de ontwikkelingen van de energietransitie op Hoorn80. We belichten de kansen en beperkingen die hier zijn. Jullie inbreng is belangrijk. Daarom horen we graag jullie visie op deze ontwikkelingen. We zijn benieuwd naar wat jullie belangrijk vinden bij potentiele projecten die Hoorn80 helpen energieneutraal te worden. Projecten die vooral het gezamenlijk belang moeten dienen. Waar iedereen van kan profiteren.

Belangrijke onderwerpen

  • De ontwikkeling van de energievraag. Denk o.a. aan elektrisch vervoer/transport.
  • De mogelijkheden voor het opwekken van hernieuwbare energie
  • De distributie van energie. Elektriciteit en eventueel warmte.
  • Het matchen van vraag en aanbod van energie. Energieopslag.

Communicatieplatform

Om ook na deze sessie met elkaar in contact te blijven, willen we toetsen of er behoefte is om hiervoor een eigen ‘Hoorn80’ communicatieplatform te gaan gebruiken. Via dit platform zouden we elkaar op de hoogte kunnen houden van de voortgang van projecten en anders nieuws. Ook kunnen we elkaar zo vragen stellen en op elkaar reageren. Hiermee kunnen we de samenwerking in verduurzamen stimuleren.

Samen werken we aan een energieneutraal Hoorn80!

Datum: woensdag 25 januari 2023 Tijd: 8.00 tot 9.30 uur Locatie: Trainingscentrum Crescendo, Neutronweg 1 in Hoorn