Tijdens een energiescan voert een ervaren adviseur van Klimaatroute met een speciale applicatie een opname uit in je bedrijfspand. Tijdens deze opname worden het gebruikersgedrag en de energierekening besproken en geanalyseerd. Daarnaast worden zes onderdelen die invloed hebben op het energiegebruik van het pand geïnventariseerd.

1) Thermische schil (de buitenmuren, het dak de vloer en bijbehorende isolatie)  

2) Verlichting  

3) Monitoring & sturing  

4) Duurzame energieopwekking  

5) Verwarming (mogelijkheden tot aardgasvrij verwarmen) en ventilatie/koeling  

6) Energieopslag 

De informatie die uit deze opname komt wordt gebruikt in de rapportage en het advies op maat.