20 september – 20.00 – 21.30 uur

Wil je meer weten over de mogelijkheden van energieopslag en slimme energiesystemen? Meld je dan aan voor de webinar Slimme Netten op maandag 20 september van 20.00 tot 21.30 uur. De Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord organiseert deze webinar speciaal voor woningbouwcorporaties, agrariërs en het MKB in Noord-Holland Noord. Gezien de congestie op het net in Noord-Holland willen we ondernemers inzicht geven in de mogelijkheden en kansen die er zijn om slim om te gaan met energie. Tijdens de webinar worden verschillende deelsessies gehouden waar je je voor op kunt geven.

Het programma

1. Plenair gedeelte

  • Opening
  • Een korte toelichting op de transport schaarste in Noord-Holland Noord – door Liander

2. Deelsessies (2 rondes)

  • Energieopslag en energiemanagement – door Woonwaard in samenwerking met Iwell

Woonwaard zoekt naar slimme energieoplossingen om woningen te verduurzamen. Hierin werken ze samen met Iwell, een leverancier van batterijsystemen. Hoe wordt dit systeem toegepast? Wat zijn de ervaringen van Woonwaard? En welke mogelijkheden biedt dit voor jouw organisatie? Kom meer te weten over de slimme batterij.

  • Pilot batterij in combinatie met waterstof – door LTO Noord

Agrarische bedrijven bieden ruimte voor het opwekken van duurzame energie, maar veelal is het bestaande net (en de aansluiting) niet toereikend om energie terug te leveren. Het is dan zaak om zoveel mogelijk energie direct te verbruiken waardoor levering op het net onnodig is. Maar hoe doe je dat? LTO Noord biedt handvatten om aan de slag te gaan met inzet van flexibel vermogen (kleine vormen van energie opslag) tot de innovatieve technieken zoals accu-opslag en waterstofproductie op het eigen bedrijf.

  • Slimme netten op bedrijventerreinen – door Duurzaam Ondernemers Loket

Bedrijventerreinen bieden kansen voor de energietransitie. Het zijn vele bedrijven op korte afstand tot elkaar. Energie-uitwisseling, collectieve opwek en opslag zijn hier voorbeelden van. Maar wat is er nodig om dit te organiseren? Op het bedrijventerrein WFO en HN 80 zijn  twee onderzoeksprojecten gestart die hier antwoord op moeten geven.